Văn bản pháp luật

văn bản pháp luật mới

Văn bản mới nhận từ ngày 13 đến 18-5 (phần 3)

Văn bản mới nhận từ ngày 13 đến 18-5 (phần 3)

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 1)

Bo gồm các nội dung về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng; cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động; lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một [...]

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Hỗ trợ đất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo

Hỗ trợ đất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

17 công việc được cho thuê lại lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, có 17 công việc được [...]

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 2)

Bao gồm các nội dung về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo; thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; chế độ thu, nộp, quản lý [...]

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Văn bản mới nhận từ ngày 27 đến 1-6

Bao gồm các nội dung về không đóng dấu xác nhận thông quan đối với tờ khai luồng xanh; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/ 2.000 Đại học Quốc gia TPHCM; thực hiện thủ tục hải quan điện tử; sửa đổi, bổ sung TT 06/2012/TT-BTC về Luật thuế GTGT; thực [...]

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 3)

Bao gồm các nội dung về chính sách thuế; nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân; vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và tạm tạm nhập tái xuất; xác nhận hàng hóa đã qua xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất; điều chỉnh định mức; [...]

Posted in Văn Bản Pháp Luật | No Comments

Archives

Meta